Andoks

ANG PAMBANSANG LITSON MANOK

Sarap na nagdadala ng saya.