Andoks
about-image

VISION

Magbigay ng Sarap
at Saya na tumatatak
sa bawat pamilya.

MISSION

Magbigay ng
Malinamnam na
Pagkaing sa Puso
Nanggagaling.

CORE VALUES

Integrity, Responsibility, Hard Work,
Common Sense, Excellence, Family,
Appreciation, and Lots of Prayers